Member of BannerPower Rotation SystemFritiof Nilsson Piraten

Ravlunda, Sweden


Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 jan 1972"

Here beneath rest the ashes of a man who was in habit of always postponing everything till the day after. However, at last he improved and really died jan 31 1972